• June 3, 2021

Know

Know เรื่องราวนี้เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างพอสมควรและอาจจะให้ความสนใจอยู่ไม่ใช่น้อย กับเรื่องราวของ “The Bloop” หรือชื่อเรียกของเสียงความถี่ต่ำมากใต้มหาสมุทร ที่องค์การสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric Administration) หรือ NOAA ของสหรัฐอเมริกาสามารถตรวจจับได้ในช่วงฤดูร้อนเมื่อปี 1997 The Bloop ถูกตรวจจับได้บริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกาใต้ ในมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณเส้นศูนย์สูตร โดยใช้ระบบฟังเสียงใต้น้ำของนาวิกโยธินอเมริกา ที่แต่เดิมจะใช้ตรวจเพื่อหาเรือดำน้ำของสหภาพโซเวียต แต่สามารถจับเสียงของ The Bloop ได้หลายครั้ง NOAA ได้บรรยายว่า Bloop นั้นมีความถี่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นเวลากว่า 1 นาที และเป็นเสียงดังในบริเวณกว้างพอที่เซนเซอร์จำนวนมากในรัศมี 5,000 กิโลเมตร สามารถตรวจจับได้! นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษา Bloop และตั้งสมมติฐานว่ามันมีลักษณะเหมือนเสียงของสัตว์ แต่ไม่มีสัตว์น้ำชนิดใดที่เรารู้จักจะสามารถสร้างเสียงแบบนี้ได้ และถ้าเสียงนี้มาจากสัตว์จริง ๆ มันจะต้องมีขนาดที่ใหญ่กว่าวาฬสีน้ำเงินอย่างมาก และคนที่ตั้งสมมติฐานนี้มาจากนักข่าว และนักเขียนประเภทรหัสยศาสตร์ หรือ สิ่งลึกลับ ที่มีนามว่า David Wolman ต่อไปเราลองมาดูทฤษฏีของ “ก้อนภูเขาน้ำแข็ง”…

Read More