• May 28, 2021

Know-รู้หรือไม่

Know-รู้หรือไม่ สำหรับประเด็นในวันนี้แอดอยากฟังจากประสบการณ์จริงของคนที่มีความเชื่อมโยงกับความรักที่ไร้พรมแดน แน่นอนว่าเรื่องของ “ความรัก” สำหรับแอดเองคิดว่าสมัยนี้ความรักมันไร้พรมแดนมากขึ้น อาจจะเป็นเพราะยุคปัจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้ผู้คนมากหน้าหลายตาร้อยพ่อพันแม่ได้มาเจอกันง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อน หรือแม้กระทั่งการที่ผู้คนสมัยนี้ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวหรือมีความจำเป็นในการใช้ชีวิต ไปเรียน และทำงานในที่ต่างถิ่นตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ เพราะเหตุนี้เลยส่งผลให้คู่รักหลายคู่ได้ลงเอยกับคู่ชีวิตที่มีความแตกต่างกับตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด หรือศาสนา เช่น บางคนมีถิ่นกำเนิดเป็นคนภาคใต้แต่มีแฟนเป็นคนอีสาน บางคนเป็นคนเหนือแต่มีแฟนเป็นคนอีสาน หรือแม้กระทั่งบางกรณีเป็นคนจาก สปป.ลาว มีแฟนเป็นคนภาคใต้ของประเทศไทยก็มี หรือต่างเชื้อชาติ เช่น เป็นคนชาติพันธุ์อาข่า แต่มีแฟนเป็นคนเหนือ, คนอีสาน หรือคนภาคกลาง เป็นต้น ตลอดจนต่างศาสนา เช่น ตนเองเป็นพุทธ แต่แฟนเป็นคริสต์ หรืออิสลาม เป็นต้น ซึ่งนี่แหละคือประเด็นที่แอดอยากรับรู้มุมมองทางด้านความรักที่ไร้พรมแดนจากประสบการณ์ตรงของพวกคุณครับ หากคุณเป็นคนที่มีความรักที่ไร้พรมแดนดังกล่าว แอดอยากเห็นมุมมองทางด้านความรักของแต่ละคน หรือใครที่มีพ่อแม่เป็นคนต่างถิ่นกัน ต่างเชื้อชาติ คนละศาสนา นับถือศาสนาเดียวกันในภายหลัง หรือมีการนับถือศาสนาของใครของมันโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ในฐานะที่คุณเป็นลูกคุณสามารถถ่ายทอดมุมมองความรักของพ่อแม่ของคุณได้เช่นเดียวกัน โพสต์นี้แอดอยากให้ทุกคนเสมือนว่าได้บรรยายความรู้สึก ความอบอุ่น ความเป็นมาของครอบครัวที่เรารัก ตลอดจนความรักไร้พรมแดนที่เกิดขึ้นกับตัวเองให้เราได้เห็นถึงเสน่ห์ของ “ความรักไร้พรมแดน” เหมือนกับคำที่ว่า “ความรักสวยงามเสมอ” ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนกับใครก็ตาม สุดท้ายนี้แอดขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของทุกคนที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรักในมุมมองของแต่ละคน และขอให้ทุกคนสมหวังในความรัก เจอรักแท้และคู่ชีวิตของกันและกันในเร็ววันนะครับ Know-รู้หรือไม่ แน่นอนว่าถ้าหากเราพูดถึงเรื่องของหนังผู้ใหญ่หรือภาษาชาวบ้านก็คือ…

Read More