• June 1, 2021

Knowรู้หรือไม่

Knowรู้หรือไม่ ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าประเด็นนี้ส่วนตัวแอดเองไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ แต่อยากสอบถามเพื่อน ๆ ที่เป็นชาวคริสต์ถึงประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ในเรื่องนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางศาสนาก็แล้วกันนะครับ หากผิดพลาดประการใด ทางแอดมินเพจ K n o w ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ครับ เริ่มแรก จากความเข้าใจของ แอดมิน ที่มีอยู่น้อยนิดนั้น 555 เพราะส่วนตัวไม่ใช่ชาวคริสต์เลยเกิดข้อสงสัย และขอย้ำอีกครั้งนะครับถ้าหากแอดเข้าใจประเด็นไหนผิดไปต้องขออภัย เพราะความไม่รู้ ความสงสัย และอยากได้ความรู้จากเพื่อน ๆ ชาวคริสต์ครับ แต่ก็พอรู้คร่าว ๆ กันว่า พระเจ้าได้สร้างมนุษย์คู่แรกมาจากดิน คือ อาดัม และอีฟหรือเอวา (Adam and Eve) ถ้าตีความหมายตรงประเด็นนี้นั่นก็หมายความว่า มนุษย์หลังจากนั้นทุกคนบนโลกใบนี้คือ พี่น้องร่วมโลกใบเดียวกัน อีกประเด็นหนึ่งที่แอดสงสัย เรื่องของระบบชนชั้นในสังคมของมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง ตามที่แอดเข้าใจคือ ในเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเป็นคู่แรกข้างต้นแล้ว สิ่งที่ตามมาในภายหลังคือการแบ่งชนชั้นของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นคนรวย คนจน เจ้านาย หรือคนรับใช้ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาเองใช่หรือไม่? ถ้ายกตัวอย่างง่าย ๆ ให้เห็นได้ชัดเลยก็คือระบบวรรณะในอินเดีย…

Read More