• May 10, 2021

อาหารสุขภาพ

อาหารสุขภาพ ควรบริโภคพลังงาน แต่พอควรโดยมีความสมดุล ของพลังงาน   มีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ ให้เป็นตามปกติปัจจัยความสำคัญที่ดีต่อสุขภาพ ปริมาณพลังงาน ที่บริโภคน้อยกว่าพลังงงาน ที่ใช้ไปเป็นประจำ มากกว่าอาจก่อเกิดผลกระทบ ต่อสุขภาพที่ตามมาได้ เช่น โรคอ้วน โรคผอมล้วน บั่นทอนสุขภาพทั้งสิ้น อาหารสุขภาพ ของการบริโภค อาหารสุขภาพในแนวทางการปฏิบัติ ควรบริโภคเนื้อสัตว์ ที่ไม่มีไขมันสูง เช่น เนื้อไก่ เนื้อปลา ถั่วเหลือง  รวมถึงนมที่มีไขมันต่ำ ทานไข่ไก่ไม่เกินวันละ 2 ฟอง และบริโภคไขมัน ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสม ของกรดไขมัน กับ คอเลสเตอรอล ไม่เกินวันละ 300 มก. กรดไขมันอื่น มีบทบาทสำคัญ ทั้งปัจจัยเสี่ยงในโรคหัวใจ ขาดเลือดนั้นจึงเหตุผลสำคัญ ที่อาหารสุขภาพต้องดีที่สุด ในการรับประทานอาหาร ในชีวิตประจำวัน ข้อควรปฏิบัติในการเลือกรับประทานอาหาร ผลิตภัณฑ์นม มีไขมันที่ต่ำมาก รวมทั้งมีสารอาหาร ที่บริสุทธิ์ และวิตามันบี 12ปลา เต็มไปด้วยวิตามินบี 12 เช่น ปลา ทูน่า…

Read More