• กรกฎาคม 1, 2021

เกร็ดความรู้ การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ

เกร็ดความรู้ ทรัพยากรน้ำที่มีประโยชน์เป็นอย่างและมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดแก่มนุษย์และสัตว์  เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนชั้นได้มีการมาใช้ในทาง เกษตรกรรม  อุตสาหกรรมครัวเรือน หรือว่า นันทนาการ กิจกรรมร่วมกันในด้านของสังคมและการประกอบอาชีพ  อย่างที่เรานั้นต่างรู้กันว่าเมื่อเรานั้นขาดน้ำไปจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง หนังสือของพวกเรามีเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้นและปริมาณทั้งหมด 2 ใน 3 ของน้ำจืด   โดยจะมีแรงน้ำจืดในผิวดินได้แก่แม่น้ำลำคลองทะเลสาบ และพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นน้ำจืด  ปกติผิวดินนั้นจะได้รับการเติมจากฝน   และมีการไหลออกสู่ทะเลแต่ปริมาณที่มารวมกันของน้ายังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายปัจจัยถึงปริมาณความจุของทะเลสาบและอ่างเก็บน้ำของมนุษย์ที่สร้างขึ้น 

เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้ ทรัพยากรน้ำ

เกร็ดความรู้ กิจกรรมอะไรหลายอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นส่งผลกระทบต่อปัจจัยในปริมาณน้ำจืด ปริมาณโดยรวมของน้ำที่ใช้ในเวลานี้ เป็นข้อพิจารณาที่สำคัญมาก ๆ การใช้น้ำประปาประเภทของมนุษย์จะให้การใช้แบบหยุด ๆ เดิน ๆ  อย่างการทำเกษตรกรรมในหลายแห่งที่ต้องการน้ำปริมาณมาก ๆ จะต้องปรับเปลี่ยนการปลูกในช่วงฤดูฝนเพื่อใช้น้ำอย่างถูกวิธีไม่ให้น้ำขาดแคลนหลังฤดูฝน รวมถึงการกักเก็บน้ำที่สร้างขึ้นเอง   

การใช้น้ำสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทอย่างมากที่เราเรียกว่าบริโภคได้ต่อเนื่องและ บริโภคแล้วหมดไป เกร็ดความรู้ ทั้งยังนำไปใช้ในด้าน  อุตสาหกรรมประมาณได้ว่าร้อยละ 15  การใช้น้ำโดยรวมของเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมหลัก ๆ เป็นการใช้งานที่สิ้นเปลืองเป็นอย่างมากอย่างการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เพื่อสร้างไฟฟ้าขึ้นมาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแร่ธาตุและการกลั่นน้ำทั้งนี้ทั้งนั้น การใช้ในอุตสาหกรรมจะมักใช้ในภาคเอกชนเป็นอย่างมาก ที่นิยมธรรมและเห็นเป็นการทำธุรกิจส่วนใหญ่  ทั้งกิจกรรมนันทนาการมีการใช้น้ำค่อนข้างสูงและกำลังจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่ กิจกรรมนันทนาการเกี่ยวข้องกับความสำคัญเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำ  ถ้าได้ถูกบรรจุน้ำเต็มที่กว่าปกติอาจจะจัดอยู่ในประเภทเพื่อนันทนาการได้  และการปล่อยน้ำ

 ไปยังแหล่งกักเก็บเพื่อ กีฬาตกปลา การเล่นสกี และเที่ยวชมทางธรรมชาติรวมถึงการว่ายน้ำในธรรมชาติอื่นด้วย 

ทั้งหมดที่เรากล่าวไว้ข้างต้นจึงเกิดแนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติของต้นน้ำเพื่อให้น้ำมีคุณภาพที่ดี แก่การใช้ประโยชน์ที่ถูกต้อง รวมถึงวิธีการอนุรักษ์ดูแลแหล่งน้ำพฤติกรรมทางการเกษตร

ตลอดจนวิธีจากพืชผักควรลดการใช้สารเคมีหรือว่าสารพิษที่ซึมเข้าสู่ชั้นใต้ดิน  ค้นหาความรู้ก่อนการทำเกษตรกรรม  เช่นระบบน้ำหยดในการปลูกผัก เทคโนโลยีชลประทาน เกร็ดความรู้  การรักษาแหล่งน้ำจากภาพของการอุตสาหกรรม  ต้องบอกได้เลยว่าน้ำเสียส่วนมากมาจาก

โรงงานไม่มีการวางแผนในการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะปล่อยคืนสู่สิ่งแวดล้อมไม่มีการคัดแยกของแข็งหรือว่าคนเปื้อนเกี่ยวกับน้ำแล้วก็เติมคลอรีนเพื่อกำจัดของเสียจากนั้นค่อยคัดแยกของเหลวเติมออกซิเจนเพื่อฆ่าแบคทีเรีย

 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการกำจัดมลพิษก่อนการระบายลงสู่แหล่งน้ำ  ถ้าหากสารพิษเหล่านี้ที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมจากธุรกิจต่าง ๆ ที่ใช้ทรัพยากรของน้ำ จะส่งผลที่เป็นอันตรายของสิ่งแวดล้อมมนุษย์ในอนาคตโดยตรง  แนวทางการรักษาแหล่งต้นน้ำเริ่มต้นจากแหล่งน้ำจืดที่เป็นต้นน้ำที่สำคัญ ในใต้ดินรวมถึงพวกเขาโดยเฉพาะปลาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดช่วยกันปลูกป่า กับเก็บต้นน้ำและแหล่งธรรมชาติไว้ให้ได้นานที่สุดเกร็ดความรู้ ตลอดทั้งปีโดยไม่มีภาวะของการเกิดภัยแล้ง  รวมถึงการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำใหม่ ๆ หรือว่าแบบเดิมเพื่อพัฒนาให้คืนสู่ทางธรรมชาติทำให้ปริมาณน้ำเพียงพอ ต่อการแจกจ่ายในแหล่งชุมชน  แหล่งชุมชนสามารถสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้ช้าลงผลลัพธ์ ทำให้ป่านั้นมีความอุดมชวนชื่นมากขึ้นรวมถึงการดูแลน้ำจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน  ส่งต่อถึงชุมชนและหน่วยงานของภาคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของการใช้น้ำทั้งหมด ที่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>> behandson

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *