• กรกฎาคม 8, 2021

ประติมากรรม คุณค่าทางด้านงานศิลปะ

ประติมากรรม เป็นงานศิลปะที่แสดงออกด้วยการปั้น การแกะสลัก การหล่อ และการจัดองค์ประกอบความสวยงามอื่นลงบนสื่อต่าง ๆ ที่จะสามารถให้ผู้คนได้รับรู้ถึงผู้สร้าง เช่น ไม้ หิน โลหะ สัมฤทธิ์ เป็นต้น เพื่อที่จะได้จากรูปทรงที่ 3 มิติ ที่มีความลึกความหลังที่จะสื่อออกมาในงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สภาพทางด้านสังคมวัฒนธรรมประเพณี และจารีต รวมถึงจิตใจของที่อยากจะถ่ายทอดผลงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ผ่านการสร้างประติมากรรมนี้เป็นอีกแขนงหนึ่งของทัศนศิลป์ และผลงาน  หากผู้สร้างต้องการจะเพิ่มจำนวน หรือว่าปริมาณตามความต้องการของสังคม และทีมงานมักจะใช้วิธีโหลดโดยสร้างปูนที่ต้องการนั้นเป็นแม่พิมพ์หรือว่ารูปแม่พิมพ์ที่เสีย จึงมีการพิมพ์รูปแม่แบบนั้นเพื่อรอต่อไปดูวิธีรอทั้ง 2 วิธีนั่นก็ คือ การทำพิมพ์ทุบ การทำพิมพ์ชิ้น 

ประติมากรรม ที่งดงามต้องการอนุรักษ์

ประติมากรรม วัตถุดิบที่สามารถสร้างสรรค์งานประติมากรรมและเป็นตัวกำหนดที่สร้างผลงาน อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นจะทำให้เกิดแสงและเงาเกิดขึ้นภายในผลงานประติมากรรมวิธีนี้ คือ

1.การปั้น เป็นการสร้างรูปทรง 3 มิติจากวัสดุ ที่เหนียว ฝนตัว รวมถึงกิจการได้ดีวัตถุดิบที่นิยมนำมาใช้ปั้น ได้แก่ ดินเหนียว ดินน้ำมัน ปูนแป้ง หรือว่าน้ำผึ้ง กระดาษ เป็นต้น 

2.การหล่อ เป็นการสร้างรูปแบบทรง 3 มิติ จากวัตถุดิบที่รอตัวหน้าและกลับแข็งตัวได้ โดยอาศัยแม่พิมพ์ซึ่งสามารถทำให้เกิดผลงานที่เหมือนกันทุกประการ 

3.การแกะสลัก สามารถตั้งรูปสูงทั้ง 3 มิติด้วยวัตถุที่แข็งแรง ดูเครื่องมือวัตถุนิยมที่นำเอามาแกะ ได้แก่ ไม้ หิน กระจก ปูนปลาสเตอร์4. การประกอบขึ้นรูป เป็นการสร้างรูปทรงที่ 3 มิติด้วยขั้นตอนสุดท้ายประกอบเข้าด้วยการแรกยึดกันด้วยวัตถุต่าง ๆ เป็นพระเจ้าพิธีที่สร้างสรรค์ที่สุดในงานประติมากรรมขึ้นอยู่ กับวัตถุที่ต้องการใช้ไม่ว่าจะขึ้นโดยวิธีใดก็ตามจะมีอยู่ 3 ลักษณะนั่นก็ คือ แบบนูนสูง แบบลอยตัว แบบนูนต่ำ โดยสร้างจากเคลือบสีมีทั้งหมดว่า ประติมากร

ประติมากรรม

ประเภทของงานประติมากรรมแบ่งออกได้ 3 ประเภทนั้นก็ คือ

1. ประติมากรรมแบบลอยตัว ที่ได้แก่ ประติมากรรมทางด้านการปั้น การหล่อ หรือว่า การแกะสลักขึ้นมาเป็นรูปร่างที่เรานั้นสามารถมองเห็นภาพนั้นไม่เป็น 3 มิติ ไม่มีพื้นหลังหรือไม่ Background เช่น รูปประติมากรรมที่เป็นอนุสาวรีย์ประติมากรรมรูปให้เสมอพระพุทธรูปที่ลอยตัวในสมัยต่าง ๆ ตลอดจนถึงปฏิมากรรมสำหรับการตกแต่งในไทยที่เรานั้นต่างรู้จักดี คือ พระพุทธรูปสมองต่าง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยประติมากรรม ถือเป็นพระพุทธรูปที่คลาสสิกที่สุดในไทย แบบเป็นประติมากรรมที่แรกที่สมบูรณ์แบบที่สุด การสร้างประติมากรรมประเภทนี้สร้างขึ้นมาในปัจจุบันนั่นก็ คือ อนุสาวรีย์รูปที่เคารพหรือว่าพระบรมรูปของเจ้าชายชั้นสูง เช่น อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

ประติมากรรม

2.ประติมากรรมประเภทนูนสูง ที่แรกเกิดประติมากรรมที่สามารถลอยตัวมีพื้นหลัง ตัวของประติมากรรมนี้จะยื่นออกมาจากน้ำหนักค่อนข้างจะสูงมาก แต่เมื่อในฉากหลังจะประกอบไปด้วยสิ่งของที่ตกแต่งอาคารประติมากรรมหรือว่าพระพุทธรูปฐานอนุสาวรีย์อาคารทั่วไป เป็นต้น ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีการนิยมสร้างขึ้นเพื่อตกแต่งงานสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังคงรักษาแบบเดิมไว้ ซึ่งเป็นประติมากรรมแบบปูนนูนสูงกล่าวกันว่าเป็นศิลปะสมัยอู่ทอง เมื่อคืนเราก็พุทธศตวรรษที่ 17 หน้าวิมานปั้นเป็นเรื่องปฐมสมโพธิ์ และทศชาติด้านหลังที่เป็นเรื่องของการพระบรมสารีริกธาตุ ประติมากรรมประเภท 1 ส่วน ที่ใช้สำหรับการตกแต่งหนี้ควรรวมถึงประติมากรรมที่เป็นลวดลายประดับตกแต่งตลอดจน ถึงการประดับตกแต่งทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม ในปัจจุบันอย่างเช่นประติมากรรมที่ท่านเป็นเรื่องราวหรือไม่ลวดลายประดับตกแต่งอาคาร ตั้งแต่ฐานอนุสาวรีย์ ตกแต่งสะพาน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

3.ประติมากรรมประเภทนูนต่ำ ที่ได้แก่งานประติมากรรมที่มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับประติมากรรมประเภทนูนสูง แต่จะเป็นบางกว่า ไม่ปรากฏมากนัก  ในอดีตซึ่งจะได้รับความนิยมสมัยปัจจุบันที่เป็นรวดราวประดับตกแต่ง อย่างเช่น การแกะสลักด้วยไม้ หิน ปูน เป็นต้น ในปัจจุบันที่ทำกันมา เพราะเป็นงานประดับตกแต่งที่ได้ดีซึ่งอาจจะปั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของสถาปัตยกรรมที่นำปฏิมากรรมนั้นไปประกอบ นอกจากนี้ประติมากรรมประเภทนี้ยังใช้ได้ดีในการปั้นเหรียญชนิดต่าง ๆ 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>>> yktcx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *