• สิงหาคม 31, 2021

การจัดระเบียบทางสังคม

การจัดระเบียบทางสังคม

การจัดระเบียบทางสังคม : กับคำกล่าวของ นักสังคมวิทยา ถึงธรรมชาติของ มนุษย์ว่าเป็นสัตว์ทางสังคม โดยการดำรงชีวิต ของมนุษย์นั้นจึง มีความจำเป็น ที่จะต้องอยู่รวมกันกับผู้อื่น ที่เป็นหมู่และเป็นหลุ่ม นอกจากนี้เพื่อที่จะได้ มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกันและกัน จึงเกิดมาเกิดเป็น ผลต่อการที่จะมีชีวิตรอด เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ได้นั่นเอง

แต่เพราะเนื่องจากว่า ลักษณะในทาง ธรรมชาติของมนุษย์ จึงมีบางประการ ที่มีภาพแตกต่างไปจาก สัตว์ประเภทอื่นๆ อย่างเช่น มีความต้องการ ที่อยากจะทำอะไร ได้ตามความคิด การตามใจตัวเอง รวมไปถึงความต้องการ ในเรื่องของ ความเป็นใหญ่ และการมีอำนาจ เป็นต้น

แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ ที่เป็นปัจจัย ที่ทำให้มนุษย์เรานั้น อยู่รวมกันของมนุษย์ อย่างที่ไม่สามารถ ดำเนินไปได้ เพราะมนุษย์นั้น มีทั้งความเป็น ระเบียบเรียบร้อย และมีความวานวายในด้านต่างๆ อย่างเช่น การกดขี่ข่มเหงกันและกัน มีการเอารัดเอาเปรียบกัน และในบางครั้งก็อาจ นำไปสู่การต่อสู้กันถึงขั้นรุนแรง ถึงการสูญเสียชีวิต ดังนั้นแล้วมนุษย์ จึงได้คิดแนวทาง ของวิธีการ ไปตลอดจนการ มีเครื่องมือต่างๆ ให้ออกมาใช้ในการ จัดระเบียบทางสังคมมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้มีการ กำหนดแนวทาง ในการปฏิบัติในการ อยู่ร่วมกันในสังคม และเพื่อทำให้มีสังคม ที่มีความเป็นระเบียบ และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้นั่นเอง

การจัดระเบียบทางสังคม : หมายถึง การจัดหน่วย หรือกลุ่มทางสังคม เป็นส่วนย่อยออกมาให้มีระบบ โดยจะต้องคำนึง ถึงเรื่องของเพศ อายุ อาชีพ เครือญาติ ทรัพย์สิน สถานภาพ อำนาจ เอกสิทธิ ฯลฯ ซึ่งในแต่ละส่วนย่อยนั้น ก็จะมีหน้าที่เกี่ยวข้อง กับความสัมพันธ์กัน โดยจัดทำแบบอย่างออกมา เช่น กฎหมาย ระเบียบ รวมไปถึงประเพณี เป็นรูปแบบของ การดำเนินหรือปฏิบัติ ซึ่งในการจัดระเบียบ ทางสังคมนั้น เป็นการจัดสังคม ให้มีความเรียบ ในรูปแบบของการ มีระบบ ในพฤติกรรม และกระบวนการ ในความสัมพันธ์ ระหว่างผู้คนแบบกลุ่ม และระหว่างส่วนบุคคล นอกจากนี้ ก็ยังเป็นการที่ผู้คนนั้น ได้เข้ามาอยู่รวมกัน เป็นกลุ่มอย่างมีแบบแผน เพื่อที่จะได้เกิด ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต ซึ่งการอยู่รวมกลุ่มกัน อย่างเป็นระเบียบ แบบแผนดังกล่าวนั้น ก็ยังมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน ก็คือ พื้นบานที่เกี่ยวกับ ที่ทางหรือถิ่นที่พักอยู่อาศัย ได้แก่ การอยู่อาศัยรวมกัน ในรูปแบบของครอบครัว หรือสถานที่ซึ่งมีผู้คน เข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นประจำ ในรูปแบบการ กินอยู่หลับนอน และการอยู่กินอาหาร ตลอดจนมีความชอบ ที่พอคุ้ยเคยกันดี ซึ่งนอกจากครอบครัวแล้ว การอยู่รวมเป็นกลุ่มกัน โดยที่มีพื้นฐานอย่างเดียวกัน ได้แก่ ชุมชน และ ละแวกบ้าน และยังมีการรวมกลุ่ม แบบพื้นฐานในทางชีวภาพ อย่างเช่น การรวมกลุ่มของผู้คน ที่อยู่ในช่วงอายุวัยเดียวกัน หรือว่าเป็นเพศเดียวกัน รวมไปถคงการมีเชื้อสายวงศ์วานเดียวกัน

การรวมกลุ่มโดยมีพื้นฐาน ในทางสังคมได้แก่ เพื่อช่วยกันเลี้ยงดู มนุษย์ด้วยกันเอง เพื่อให้เจริญเติบโตไปได้ และเพื่อให้เกิดความรักใคร่ต่อกัน นอกจากนี้ ก็เพื่อให้เกิด ความเป็นระเบียบในทางสังคมด้วย เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อกัน การรู้ที่ต่ำที่สูง

การจัดระเบียบทางสังคม เมื่อปีพ.ศ.2517 ก็ยังได้ให้ความหมายว่า เป็นสิ่งต่างๆ ที่สังคมนั้นได้ มีการกำหนดขึ้น รวมกันแล้วทำให้ เกิดชีวิตในทางสังคม โดยเฉพาะความ สัมพันธ์ระหว่าง บุคคลที่ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ ซึ่งความเป็นระเบียบนั้น จึงเป็นลักษณะ ที่มีความสำคัญของ มนุษย์ทุกคนที่อยู่ในสังคม

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในแต่ละปีนั้น แทบจะมีข้อกำหนด ในสังคที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มกฎระเบียบ เพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ ถัดไปเป้นปีพ.ศ.2543 ที่ได้ให้ความหมายไว้ ในการจัดระเบียบของ ทางสังคมนั้นหมายถึง เป็นการจัดระบบ หรือโครงสร้างของสังคม ที่จะต้องมีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ จนนำมาสู่ความ สงบสุขในทางสังคมขึ้น ซึ่งก็จะต้องมีการ พัฒนา ปรับปรุง และการเลือกสรรแบบแผน ในความสัมพันธ์ ทางสังคมของสมาชิก ไปตลอดทั้งระเบียบ และวิธีการควบคุม ของทางสังคมให้มี ประสิทธิผล โดยการกำหนดให้ เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติของมวลสมาชิกได้นั่นเอง

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวการจัดระเบียบทางสังคม น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >>tvgreek ขอบคุณที่รับชม .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *