• กรกฎาคม 5, 2021

กลุ่มการเรียนรู้ ดาวเคราะห์ทั้ง8ดวง-ของระบบสุริยะ

กลุ่มการเรียนรู้  ของดาวเคราะห์เป็นดวงดาวที่ไม่มีแสงสว่างมีแต่แสงจากพระอาทิตย์ที่ส่องเข้ามายังดวงตาเรา ซึ่งดาวเคราะห์ในแต่ละดวงนั้นมีขนาดทั้งบริวารที่ไม่เหมือนกันรวมถึงการอยู่ห่างกันของ

พระอาทิตย์ที่เป็นอยู่ในระยะที่ต่างกันออกไป โดยเป็นการหมุนรอบตัวเองที่มีความเร็วแตกต่างกันออกไป จากข้อมูลการศึกษาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับดาวเคราะห์โดยใช้โลกเป็นหลัก อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองไม่เหมือนกับดวงอาทิตย์หรือว่าดาวฤกษ์ที่สามารถส่องความสว่างให้กับตัวเอง  แต่เรานั้นสามารถมองเห็นดาวเคราะห์ได้ด้วยตาเนื่องจากดาวเคราะห์มีการสะท้อนจากแสงดวงอาทิตย์แนวระบบสุริยะจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์ถึง 8 ดวงไม่รวมรูป   ดาวเคราะห์ที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีเพียง 5 ดวงเท่านั้นนั่นก็คือ   ดาวศุกร์  ดาวอังคาร   ดาวพุธ      ดาวพฤหัสบดี   และดาวเสาร์เพียงเท่านั้น  ซึ่งตั้งแต่สมัยโบราณได้เรียกดาวเคราะห์กันว่า 

The wandering stars หรือว่า planetes  ซึ่งเป็นภาษากรีกและเรียกดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ทั้งสองดวงว่า  The two great Lights  

กลุ่มการเรียนรู้

กลุ่มการเรียนรู้ บริวารของสุริยะ

กลุ่มการเรียนรู้ ดาวเคราะห์เราสามารถแบ่งกลุ่มออก คือ

แบ่งออกได้ตามลักษณะทางกายภาพ คือ 

ดาวเคราะห์ชั้นในจะเป็นกลุ่มของดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวง อาทิตย์กว่ากลุ่มของดาวเรืองที่เย็นตัวแล้วมากกว่าทำให้ผิวนอกนั้นเป็นของแข็งที่เราเรียกว่าบนพื้นโลก  ได้แก่ดาวศุกร์  ดาวพุธ   ดาวอังคาร      ซึ่งจะมีการใช้แถบของดาวเคราะห์น้อยอีกด้วย

ดาวเคราะห์ชั้นนอกจะแบ่งกลุ่มของดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลกว่าดวงอาทิตย์มากกว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งมลทินดาวที่พึ่งเย็นตัวลงทำให้ผิวชั้นนอกปกคลุมด้วยก๊าซเป็นสะส่วนใหญ่  พื้นผิวของดาวพฤหัสบดี  ได้แก่ดาวเสาร์  ดาวเนปจูน      ดาวยูเรนัส     

แบ่งตามวงทางโคจร  ดาววงในคือดวงดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก  ที่ได้แก่ดาวศุกร์กับดาวพุธ   ดาวเคราะห์วงใน  คือ ดาวเคราะห์ที่อยู่ไกลออกไปจากโลกได้แก่ดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดี

แบ่งตามลักษณะของพื้นผิว 

ดาวเคราะห์ก้อนหินที่แบ่งออกได้มีดาวทั้ง 4 ดวง คือ   ดวงคือดาวศุกร์   ดาวพุธ   โลก  และดาวอังคาร มีชั้นบรรยากาศที่บาง ๆ ห่อหุ้มยกเว้นดาวพุธที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะไม่มีบรรยากาศ

ดาวเคราะห์ก๊าซจะมีแกนหินที่มีขนาดเล็กหิวภายในพื้นผิวจะเป็นบรรยากาศที่ปกคลุมด้วยก๊าซมีเทน  แอมโมเนีย   ฮีเลี่ยม   ไฮโดรเจน  ได้แก่ดาวพฤหัสบดี   ดาวเสาร์  ดาวเนปจูน   ดาวยูเรนัส

กลุ่มการเรียนรู้

ดาวเคราห์ทั้ง 8 ดวง

ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดเป็นน้ำที่เล็กที่สุดอีกด้วยในระบบสุริยะ ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์

ถึง87.969วัน ดาวพุธมักจะปรากฏตัวอยู่ใกล้ ๆ หรือจะมีการอยู่ใต้แสงที่จ้าของดวงพระอาทิตย์ทำให้เรานานสังเกตเห็นได้ยากที่สุดดาวเคราะห์ไม่มีดาวบริวารมีสภาพพื้นผิวที่ขรุขระ  กลุ่มการเรียนรู้ จากการพุ่งชนของอุกกาบาตไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารและไม่มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะสร้างบรรยากาศ   บรรยากาศของดาวพุธมีชั้นบรรยากาศที่เบาบางมากมีเสถียรภาพต่ำอันเกิดจากดาวพุธมีขนาดเล็กไม่มีแรงดึงดูดเพียงพอพร้อมที่จะกักเก็บอะตอมของก๊าซเอาไว้ชั้นบรรยากาศของดาวพุธประกอบไปด้วย   น้ำ  ไฮโดรเจน   ฮีเลี่ยม  ออกซิเจน   แคลเซียม   โพแทสเซียม   และ โซเดียม

โลก เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 3 จากดวงอาทิตย์เป็นวัตถุทางดาราศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทราบกันดีว่ามีสิ่งมีชีวิตวัตต่างอายุด้วยกัมมันตรังสีแล้วแหล่งหลักฐานที่พบว่าลูกเป็นจุดกำเนิดมาได้นานมากที่สุด ประมาณ 4,500 ล้านปีก่อน  รู้จักโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา 365.26วัน หรือที่เราเรียกว่า 1 ปี ฤดูกาลที่เกิดต่าง ๆ บนพื้นผิวโลกก็เกิดจากแกนหมุนของโลกที่เอียง

ดาวอังคารเป็นดาวลำดับที่ 4 จากดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์เล็กที่สุดเป็นอันดับ 2 ของระบบสุริยะรองจากดาวพุธขนานนามว่าเป็นดาวแดงเพราะมีออกซิเจนของเหล็กดาษดื่นบนพื้นผิวทำให้มีสีออกแดงเรื่อ     ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หิน ที่มีบรรยากาศเบาบางลักษณะพื้นผิวขายครึ่งกับหลุมอุกกาบาตบนดาวจันทร์

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ลำดับที่ 5 ที่ใหญ่ที่สุดของระบบสุริยะลักษณะแทนดาวพฤหัสบดี คือ สายฟ้าของเทพเจ้าซุส   ทำให้สูญระบบมวลระหว่างดาวพฤหัสบดีกับดวงอาทิตย์อยู่เหนือผิวดวงอาทิตย์ กลุ่มการเรียนรู้ เชื่อกันว่าหากดวงดาวพฤหัสบดีมีมวลมากกว่านี้สัก

60-70เท่า อาจจะเกิดปฏิกิริยาของนิวเคลียร์จนกลายเป็นดาวฤกษ์ได้

ดาวยูเรนัสเป็นดาวลำดับที่ 7  อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจัดเป็นดาวที่มีแก๊สโครงสร้างภายในของดาว มีชั้นบรรยากาศโลกประกอบไปด้วยไฮโดรเจน และฮีเลียมสะส่วนใหญ่แต่ลึกลงไปชั้นในจะประกอบด้วยแอมโมเนียผสมอยู่ด้วยกัน 

ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะและลำดับสุดท้ายที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอันดับที่ 4 รองจากดาวพฤหัส   รองจากดาวพฤหัสดาว   รองจากดาวพฤหัสดาวเสาร์ดาวยูเรนัสคำว่ายูเรนัสตั้งมาจากเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าของโรมันเหนือ  

ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 6 อยู่จากดวงอาทิตย์ถัดจากดาวพฤหัสบดีที่มีขนาดใหญ่ลำดับที่ 2 ของระบบสุริยะดาวเสาร์มีรูปร่างของออกตามแนวเส้นสวย ๆ ซึ่งเราเรียกว่าเป็นทรงกลมแบน ลักษณะและรูปร่างเป็นทรงกลมแบนเช่นกัน กลับดาวเสาร์ชั้นบรรยากาศของดาวเสาร์มีความหนาน้อยกว่าขณะที่มีแกนความหนาแน่นกว่าน้ำ ร่วมถึงวงแหวนของดาวเสาร์ประกอบไปด้วยเศษหินและน้ำแข็งที่มีขนาดเล็ก 

ดาวศุกร์เป็นดาวที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 มีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น 3 เท่ากลุ่มการเรียนรู้ ของมีขนาดที่ใหญ่กว่าดาวอังคารและดาวพุธมากถึง 2 เท่า เป็นชื่อของราตินที่มาจากเทพีแห่งความรักของโรมันชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 97%   3 จุด  อาร์กอน 0.5% และซัลเฟอร์ไดออกไซต์

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> yktcx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *